Tjørnøyskjeret (23/04/2022)

Aktivitetslederkurs hav, lunch break.